Per 1 januari 2020 zullen de MKA-chirurgen de zorg uit het Spaarne Gasthuis voortzetten in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) onder de naam MKA Kennemer&Meer.
In het eerste kwartaal van 2020 zal MKA Kennemer&Meer een nieuwe polikliniek openen op de Amsterdamsevaart 268 in Haarlem. Tot dat moment blijven de behandelingen nog op de huidige locatie in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid plaatsvinden. In 2020 blijft MKA Kennemer&Meer nog op de polikliniek in Hoofddorp werkzaam; ook deze polikliniek zal op termijn verhuizen. De werkzaamheden in het Rode Kruis Ziekenhuis zullen niet veranderen.
De zorg die MKA Kennemer&Meer gaat leveren is onveranderd ten opzichte van de huidige zorg. MKA Kennemer&Meer levert verzekerde en onverzekerde zorg. De verzekerde zorg wordt volledig vergoed en valt onder uw basisverzekering. De onverzekerde zorg wordt mogelijk (gedeeltelijk) vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. De mate van vergoeding is afhankelijk van specifieke polisvoorwaarden; dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. MKA Kennemer&Meer draagt er zorg voor dat behandeling waarvoor reeds een machtiging is afgegeven, na 1 januari 2020 gewoon kunnen worden uitgevoerd.

Om uw behandeling bij uw MKA-chirurg te kunnen voortzetten, is het belangrijk dat relevante patiëntgegevens bekend zijn bij MKA Kennemer&Meer. Als u 2018 en/of 2019 één of meerdere afspraken heeft gehad op de polikliniek MKA-chirurgie, heeft u een brief of e-mail ontvangen over het kopiëren en meeverhuizen van de patiëntgegevens. De patiëntgegevens zijn een kopie van de gegevens zoals die in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van het Spaarne Gasthuis staan opgeslagen en welke relevant zijn voor het specialisme MKA. De patiëntgegevens worden in het nieuwe EPD van MKA Kennemer&Meer opgeslagen.

Heeft u in 2018 of 2019 één of meerdere afspraken gehad op de polikliniek MKA-chirurgie en heeft u geen brief of e-mail ontvangen? Neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek MKA-chirurgie via 085-0804000.

In spoedgevallen neemt u tijdens kantooruren contact op met MKA Kennemer&Meer via 085-0804000. In de avond, nacht of weekend belt u met de spoed-/huisartsenpost:
– Haarlem/Velsen/Zuid-Kennemerland: 023-2242526
– Haarlemmermeer: 023-2242322