Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit en Veiligheid

ZKN is een branchevereniging van zelfstandige medisch specialistische klinieken met een eigen kwaliteitskeurmerk.
In 2021 heeft MKA Kennemer & Meer het ZKN-keurmerk behaald.
Klinieken met het ZKN-keurmerk (www.zkn.nl) staan garant voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, korte wachttijden en uitstekende service en nazorg waar úw gezondheid centraal staat.

MKA Kennemer&Meer heeft de wil en ambitie om hoogwaardige zorg te leveren zodat een optimaal behandelresultaat wordt behaald en patiënten tevreden zijn. Om het zorgproces optimaal te laten functioneren is het belangrijk om de kwaliteit en veiligheid te monitoren en zo nodig te verbeteren. Door gegevens te verzamelen rond de behandelingen krijgen we beter inzicht in de resultaten van onze behandelingen. Dit kan onder andere gebeuren doordat we u vragen vragenlijsten in te vullen. De verzamelde informatie helpt ons om de patiëntenzorg verder te optimaliseren.

Voorbeelden van onderwerpen die worden geëvalueerd zijn resultaten van de behandelingen, de veiligheid voor patiënten en medewerkers, complicaties, patiënttevredenheid en patiëntgerichtheid.

De kwaliteitsgegevens delen wij met zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) (klik hier voor ons privacystatement).

Het is mogelijk, dat u als patiënt voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk wordt benaderd voor deze kwaliteitsonderzoeken. Bosgra Onderzoek voert dit onderzoek uit in opdracht van MKA Kennemer & Meer en is een ISO 20252 gecertificeerd bureau voor zorgonderzoek. Zij gaan zeer zorgvuldig om met uw patiëntgegevens en houden zich daarbij aan de wet en aan de bovenwettelijke eisen van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering, dé ISO standaard voor onderzoeksbureaus wereldwijd met een zeer streng privacy en informatiebeveiligingsstuk. Alleen de strikt voor het onderzoek benodigde gegevens worden gebruikt. Meer informatie over uw privacy: www.bosgraonderzoek.nl/overons/privacy/  Indien u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u dat aan onze baliemedewerkers doorgeven.

 

MKA Kennemer & Meer heeft nauwe relaties met alle academische centra in de regio.

WAAROM KIEZEN VOOR MKA KENNEMER & MEER?

03

Zeer ervaren en deskundige specialisten

03

De nieuwste behandelmethodes

03

Kwaliteit en veiligheid

Heeft u een specifieke vraag?

Vul dan onderstaand formulier in. Wij verzoeken u dit formulier niet te gebruiken voor het maken, verzetten of annuleren van afspraken.

MKA Kennemer & Meer

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Locatie Haarlem
Amsterdamsevaart 268
2032 EK Haarlem
Tel: (085) 080 40 00
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk
Tel: (0251) 26 55 55

MKA Kennemer & Meer heeft sinds 2021 het ZKN-keurmerk. Met het behalen van het keurmerk laten we zien dat we kwaliteit en patiëntveiligheid serieus nemen. Voor de eisen van dit keurmerk zie http://www.zkn.nl