Wachttijden polikliniek

Wachttijden polikliniek

Per augustus 2021 is de nieuwe regeling “aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg” in werking getreden. De NZa werkt samen met Patiëntenfederatie Nederland om op de website Zorgkaart Nederland informatie over de wachttijden met patiënten te delen.

Onze wachttijden kunt u bekijken op: www.zorgkaartnederland.nl/wachttijden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. 

 

MKA Kennemer & Meer heeft helaas wachttijden voor de eerste consulten en poliklinische behandelingen. Dit heeft meerdere oorzaken, te denken valt in de eerste plaats aan de Covid-19 pandemie. Daarnaast is de kliniek gehouden aan budgetten die voortvloeien uit de besprekingen met de zorgverzekeraars, dit levert de zogenaamde plafonds op in de zorg, deze zijn verschillend zijn per ziektekostenverzekeraar. Hierdoor ontstaan gedifferentieerde wachtlijsten: dat wil zeggen dat er per zorgverzekeraar kan sprake kan zijn van een andere wachttijd.

MKA Kennemer & Meer zal uiteraard altijd alle spoedeisende zorg op tijd leveren.

Vanaf 1 januari 2022 zijn er nieuwe afspraken (en plafonds) van kracht, dit houdt in dat voor alle verzekerden ook weer afspraken kunnen worden gemaakt voor de niet spoed-eisende zorg.

MKA Kennemer & Meer is daarnaast voortdurend in goed gesprek met alle zorgverzekeraars om vraag en aanbod beter in overeenstemming te brengen.

We doen zoveel als mogelijk om de wachttijden korter te maken. Helaas zijn er ook beprekingen hieraan door COVID-19.

WAAROM KIEZEN VOOR MKA KENNEMER & MEER?

03

Zeer ervaren en deskundige specialisten

03

De nieuwste behandelmethodes

03

Kwaliteit en veiligheid

Heeft u een specifieke vraag?

Vul dan onderstaand formulier in.

MKA Kennemer & Meer

Locatie Haarlem
Amsterdamsevaart 268
2032 EK Haarlem
Tel: (085) 080 40 00
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk
Tel: (0251) 26 55 55