Cliëntenraad

MKA Kennemer & Meer heeft een cliëntenraad

Sinds medio 2022 heeft MKA Kennemer & Meer een cliëntenraad. Graag stellen we ons voor! De cliëntenraad is een onafhankelijke gesprekspartner van MKA Kennemer & Meer over alles wat direct raakt aan de kwaliteit van de zorg voor de patiënten van MKA. De cliëntenraad is een antenne, adviseur en waakhond:
• De antenne: wij volgen de gang van zaken van MKA.
• De adviseur: wij adviseren gevraagd en ongevraagd het management met als doel de kwaliteit van de zorg en dienstverlening op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.
• De waakhond: wij letten erop dat patiënten de juiste zorg krijgen die is afgesproken en die aansluit op wat patiënten willen.

Om ons werk goed te kunnen doen vinden we het belangrijk dat u ons informeert over zaken die u van belang vindt met betrekking tot de geleverde zorg.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De cliëntenraad is er NIET voor de afwikkeling van individuele klachten. Daarvoor kunt u terecht bij het management van MKA Kennemer & Meer.
De raad wil WEL graag op de hoogte gehouden worden van zaken die voor verbetering vatbaar zijn. U kunt ons bereiken door het formulier in te vullen.

 

Welke bevoegdheden heeft de cliëntenraad?

MKA is verplicht over een aantal bij wet vastgelegde onderwerpen instemming en advies te vragen aan de cliëntenraad o.a. met betrekking tot geleverde zorg, benoeming van het management, wijzigingen van de zorglocaties. Het gaat dus om wettelijke bevoegdheden met betrekking tot allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de patiënten. Daarnaast kan de cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen.

Samenstelling cliëntenraad

Ageeth Wahle, voorzitter: de medewerkers en kaakchirurgen van MKA heb ik als manager leren kennen als betrokken zorgverleners. Na mijn vertrek kan ik nu op een andere manier de belangen van de patiënten vertegenwoordigen, namelijk als voorzitter van de cliëntenraad. Ik werk inmiddels 30 jaar in de zorg en houd me bezig met kwaliteit, veiligheid, ICT en management.
Jeannette Smit, lid: Ik woon in Haarlem en heb 46 jaar in diverse functies bij het Spaarne Gasthuis (eerdere rechtspersoon, St. Joannes de Deo en Kennemer Gasthuis) gewerkt. Ik ben diverse termijnen in de ondernemingsraad, gekozen door achterban, actief geweest. Door een van de MKA-chirurgen, waar ik patiënt was, ben ik gevraagd lid te worden van de cliëntenraad. Ik hoop met name door mijn medezeggenschap ervaringen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de belangen van de patiënten.
Cecile Hubers, lid: Ik woon in Haarlem en werk voor de gemeente Haarlem. Als oud cliënt van een van de kaakchirurgen ben ik gevraagd lid te worden van de cliëntenraad en deze te helpen opstarten. Dat doe ik met plezier omdat ik heb ervaren hoe belangrijk het is goede gespecialiseerde tandheelkundige zorg te krijgen.

MKA Kennemer & Meer heeft nauwe relaties met alle academische centra in de regio.

WAAROM KIEZEN VOOR MKA KENNEMER & MEER?

03

Zeer ervaren en deskundige specialisten

03

De nieuwste behandelmethodes

03

Kwaliteit en veiligheid

Heeft u een specifieke vraag?

Vul dan onderstaand formulier in. Wij verzoeken u dit formulier niet te gebruiken voor het maken, verzetten of annuleren van afspraken.

MKA Kennemer & Meer

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Locatie Haarlem
Amsterdamsevaart 268
2032 EK Haarlem
Tel: (085) 080 40 00
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk
Tel: (0251) 26 55 55

MKA Kennemer & Meer heeft sinds 2021 het ZKN-keurmerk. Met het behalen van het keurmerk laten we zien dat we kwaliteit en patiëntveiligheid serieus nemen. Voor de eisen van dit keurmerk zie http://www.zkn.nl