De MB Foundation is opgericht. Deze stichting is opgericht om het werk dat Miriam Bosman voor thuisloze kinderen in Nepal heeft uitgevoerd in haar geest voort te zetten, omdat zij dit zelf vanwege een ongeneeslijke ziekte, niet meer kan. Miriam is diverse malen voor charitatieve acties in Nepal geweest en heeft zich ingezet voor kansarme thuisloze kinderen in opvangcentra. De opvang tot 18 jaar is voor de primaire levensbehoeften over het algemeen goed geregeld. De herintegratie in de maatschappij hierna is in veel gevallen lastig en heeft haar aandacht getrokken. MKA Kennemer & Meer heeft samen met hun partners en vele vrienden van Miriam Bosman het initiatief genomen om een foundation in het leven te roepen die de initiatieven van Miriam wil voortzetten.

Meer lezen? Ga naar www.mb-foundation.nl