Locaties: Haarlem en Beverwijk

Vacature per 1 januari 2023

U werkt samen met 9 collegae MKA-chirurgen van de vennootschap MKA Kennemer & Meer. Het Zelfstandig Behandelcentrum MKA Kennemer & Meer is per 1 januari 2020 verzelfstandigd vanuit het Spaarne Gasthuis. Poliklinische activiteiten worden uitgevoerd op de eigen locatie aan de Amsterdamsevaart te Haarlem, en in het Rode Kruis ziekenhuis te Beverwijk. Klinische activiteiten vinden plaats in het Spaarne Gasthuis Haarlem, de Medische Kliniek Velsen en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. De MKA-chirurgie wordt in haar volle omvang uitgeoefend met uitzondering van de oncologische en de schisis chirurgie.

De perifere deelopleiding tot MKA-chirurg wordt verzorgd in samenwerking met het LUMC en UZ Brussel, participatie vindt plaats in het onderwijs van coassistenten van ACTA. Er is sprake van een open, ontspannen en ondernemende atmosfeer en een veilige leeromgeving.

Binnen de invulling van ons zorgaanbod voor de regio willen wij pas afgestudeerde collega’s de kans bieden werkervaring op te doen binnen de setting van een jong en dynamisch ZBC.

Wij bieden 1 werkplek voor 0.6 – 0.8 fte MKA-chirurg. Er is de mogelijkheid om te participeren in de klinische praktijkvoering, de mogelijkheid tot verdere vakverdieping en zelfontplooiing binnen de MKA. Tevens zult u participeren in de avond-, nacht- en weekenddiensten.

Voor de functie vragen wij:

–  een enthousiaste allround MKA-chirurg;

–  een positieve en actieve houding ten opzichte van opleiding, onderwijs en onderzoek;

–  bereidheid om een bijdrage te leveren aan het AIOS- en studentenonderwijs;

De arbeidsvoorwaardenvoorwaarden en salariëring zullen op maat worden gemaakt, afhankelijk van uw wensen, de mogelijkheden tot vakverdieping en de aanstellingsomvang.

Solliciteren:
Schriftelijke sollicitaties met CV en motivatie richten aan: MKA Kennemer & Meer, t.a.v. mevrouw C.P. Wolff-Sprokholt, praktijkmanager MKA Kennemer en Meer Amsterdamsevaart 268-4 hoog, 2032 EK Haarlem.
Informatie kan worden ingewonnen bij mevr Wolff, Eddy Becking (MKA-chirurg) of Jeroen Vincente (MKA-chirurg):
c.sprokholt@mkachirurgie.nl
a.becking@mkachirurgie.nl
j.vincente@mkachirurgie.nl