MKA Kennemer & Meer houdt de ontwikkelingen rond het SARS-Covid-19 virus nauwlettend in de gaten met het Spaarne Gasthuis, Haarlem en Hoofddorp en het Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk. Helaas moeten de operaties onder narcose in de ziekenhuizen voor onze patiënten worden afgeschaald. Dat is erg spijtig maar ook begrijpelijk gezien de druk die op de ziekenhuizen in de regio staat.

De poliklinische zorg op onze poliklinieken, in het bijzonder op de Amsterdamsevaart in Haarlem wordt voortgezet met inachtneming van de heersende maatregelen en er worden derhalve geen afspraken afgezegd.
Deze situatie kan natuurlijk van dag tot dag wijzigen en onze artsen en personeel zijn beschikbaar als er van ziekenhuiswege een beroep op ons wordt gedaan.
Wij adviseren u om deze site regelmatig te bezoeken om eventuele wijzigingen in de bovenstaand situatie tijdig te onderkennen.

Met betrekking tot uw poliklinische bezoek:

Voor de veiligheid van eenieder blijft het van belang zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Wij hanteren de volgende regels:

  • Het dragen van een mondkapje is verplicht!
  • Wij vragen u alleen te komen. Een eventuele chauffeur wacht buiten of in de auto. Uitzondering hierop zijn kinderen onder de 16 of mensen die speciale begeleiding nodig hebben.
  • Verschijn niet te vroeg op de afspraak; maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd.
  • Verlaat na de afspraak zo snel mogelijk het pand.

Wij danken u voor uw begrip en meewerking.