MKA Kennemer&Meer gaat op beperkte schaal weer reguliere patiëntenzorg leveren. Dit doen wij naar aanleiding van het beleid van de overheid en de richtlijn voor mondzorg behandelingen van patiënten tijdens de Corona-crisis van de Nederlandse Vereniging voor Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie, dat in overleg met het RIVM en de Nederlandse tandartsen tot stand is gekomen. Inmiddels zijn de spreekuren weer voorzichtig opgestart. In verband met de crisis plannen wij echter slechts twee weken vooruit; voor afspraken die verder in de toekomst moeten plaatsvinden kunt u nu nog geen contact opnemen. De telefoonlijnen zijn momenteel zeer druk; houdt u rekening met enige wachttijd. Houdt uw BSN-nummer bij de hand bij het maken van een afspraak; zonder BSN kunt u niet worden ingeschreven! Hieronder kunt u lezen welke patiëntengroepen normaal behandeld kunnen worden en welke groepen slechts bij acute problematiek behandeld zullen worden.

Voor patiënten die geen klachten hebben passend bij COVID-19 óf patiënten met bewezen COVID-19 die ten minste twee weken klachtenvrij zijn, geldt dat zij regulier behandeld kunnen worden.

Voor patiënten met symptomen (hoesten, koorts en/of kortademigheid) passend bij COVID-19 of gezinsleden met deze symptomen, patiënten met bewezen COVID-19 infectie of gezinsleden met een bewezen COVID-19 infectie en patiënten in een risicogroep* geldt dat zij alleen worden behandeld bij acute klachten die niet kunnen worden uitgesteld. Voor een afspraak geldt dat dit uitsluitend na telefonisch overleg met de afdeling MKA wordt ingepland. Dus niet zonder afspraak naar het ziekenhuis komen.

Het is zeer belangrijk om ook in de ruimtes van onze poliklinieken zoals bijvoorbeeld de wachtkamers 1,5 meter afstand te bewaren. Om deze reden vragen wij u:
– indien mogelijk, kom alleen (kinderen tot 16 jaar uiteraard wel met begeleider).
– alleen de patiënt gaat de behandelkamer in. Alleen in geval van kinderen onder de 12 mag één ouder of begeleider mee naar binnen.
– kom maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd, zodat de wachtkamer zo rustig mogelijk is.
– verlaat na de afspraak zo spoedig mogelijk weer het ziekenhuis.

We danken u voor uw begrip.

* risicogroepen:
– personen ouder dan 70 jaar
– personen ouder dan 18 jaar met:
– een chronische hartaandoening
– afwijkingen of stoornissen aan de luchtwegen en longen
– diabetes
– ernstige nieraandoeningen of ernstige afweerstoornissen
– mensen met ernstige gedragsproblemen die in een instelling verblijven
– mensen met lichamelijke beperkingen die een grote zorgbehoefte hebben